وضعيت تكاليف طول ترم دانشجويان كلاس 10:15 تا 12:30


شماره شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام PLC SCR Commutation Problems Compansator Capacitors ac covertors Problems 3 phase waveform Diesel Generator UPS Fourier
1 932292918 بشيري عليرضا   1 1   1 1   1 1
2 943224073 تاجيک جنگلي مجتبي 1                
3 943107073 جديدي ميلاد                  
4 943336541 حاجي كاظم مسعود 1                
5 943297157 حسيني سيدسجاد             1 1 1
6 943275967 حسيني امير 1 1 1   1 1 1 1 1
7 932329005 حيدري نگين   1              
8 920705739 خاتوني امير 1 1 1   1 1   1 1
9 943314847 خاكباز ابوالفضل     1   1   1 1 1
10 943266768 خضريان مهگونه                  
11 943168377 خوش خواهشي رضا         1   1 1 1
12 943258861 رادمند زينب 1   1 1       1 1
13 920700203 رحماني مداح ميلاد     1   1       1
14 910746282 زماني سبزي فاطمه                  
15 932207199 سادات شريف سحر                  
16 910990624 سبحاني عطيه 1                
17 943258421 سبزواري محمد 1   1 1   1 1 1 1
18 930124359 سليماني زهرا                  
19 920716498 شوكتي نيكو امير     1            
20 943172108 صالحي مرضيه                  
21 943331711 طلوع فرد سيدمحمد         1   1 1  
22 943287346 عادلي رانكوهي نيلوفر 1 1     1 1 1 1 1
23 943265847 عباسي اقچاي محمد رضا   1 1         1 1
24 943064153 علي صداقت امير   1              
25 943302396 فرج زاده جلالي ميثم   1     1       1
26 932288000 فكري جناقرد حسين 1 1 1   1   1 1 1
27 901209806 قادي اسکي علي                  
28 943323257 مافي مرادي شاهرخ 1 1              
29 920685943 مشفق سوره مهدي   1 1     1 1 1 1
30 920501404 موسوي مرجان                  
31 920694034 موسويان ريزي سيد محمد مهدي   1              
32 943030364 ميراقايي جعفري سيدعباس 1 1   1 1 1   1 1
33 943266369 ميري محمدرضا         1       1
34 943305442 نفيسي اصل رضا 1 1   1 1   1 1 1
35 943279347 نوزاد جواد 1 1     1 1 1 1 1
36 943337975 همايون شهرام   1 1   1 1 1 1 1
37 943303712 يعقوب زاده پيام 1 1 1   1   1 1  

| صفحه نخست | لینک‌های مرتبط | نقشه سایت | حریم شخصی کاربران | حسین غفارپور