مسائل فصل چهارم درس الکترونیک صنعتی کنترل کننده‌های ولتاژ متناوب :

1- کنترل کننده ولتاژ متناوب تکفاز تمام موج برای گرم کردن یک بار مقاومتی 5 اهم بکار گرفته شده است و ولتاژ موثر ورودی برابر 120 ولت با فرکانس 60 هرتز است. کلید تریستوری برای 125 سیکل وصل و برای 75 سیکل قطع است. تعیین کنید:
الف) مقدار موثر ولتاژ خروجی
ب) ضریب توان ورودی
ج) مقدار موثر و متوسط جریان تریستورها

2- کنترل کننده ولتاژ متناوب تکفاز تمام موج از کنترل قطع و وصل برای گرم کردن یک بار مقاومتی 4 اهم استفاده می کند و مقدار موثر ولتاژ ورودی برابر 208 ولت با فرکانس 60 هرتز است. اگر توان خروجی مطلوب برابر 3 کیلو وات باشد تعیین کنید:
الف) سیکل کاری (K)
ب) ضریب توان ورودی

3- كنترل كننده نيم موج تكفاز داراي بار مقاومتي 5 اهم است و مقدار موثر ولتاژ ورودي 120 ولت با فركانس 60 هرتز است. زاويه تاخير تريستور T1 برابر 60 درجه است. تعيين كنيد:
الف) مقدار موثر ولتاژ خروجی
ب) ضریب توان ورودی
ج) مقدار متوسط جریان ورودي

4- كنترل كننده نيم موج تكفاز داراي بار مقاومتي 5 اهم است و مقدار موثر ولتاژ ورودي 208 ولت با فركانس 60 هرتز است. اگر توان خروجي مطلوب 2 كيلو وات باشد تعيين كنيد:
الف) زاويه تاخير آتش تريستور
ب) ضریب توان ورودی

5- كنترل كننده تمام موج تكفاز داراي بار مقاومتي 5 اهم است و مقدار موثر ولتاژ ورودي 120 ولت با فركانس 60 هرتز است. زاويه‌هاي تاخير تريستورها با هم برابر و 90 درجه است. تعيين كنيد:
الف) مقدار موثر ولتاژ خروجی
ب) ضریب توان ورودی
ج) مقدار متوسط جریان تريستورها
د) مقدار موثر جریان تريستورها

6- كنترل كننده تمام موج تكفاز داراي بار مقاومتي 1.5 اهم است و مقدار موثر ولتاژ ورودي 120 ولت با فركانس 60 هرتز است. اگر توان خروجي مطلوب 7.5 كيلو وات باشد تعيين كنيد:
الف) زواياي تاخير آتش تريستورها
ب) مقدار موثر ولتاژ خروجی
ج) ضریب توان ورودی
د) مقدار متوسط جریان تريستورها
هـ) مقدار موثر جریان تريستورها

7- بار يك كنترل كننده تكفاز مقاومتي و برابر 1.5 اهم است و مقدار موثر ولتاژ ورودي 120 ولت با فركانس 60 هرتز مي‌باشد. ضريب توان را نسبت به زاويه تاخير آتش تريستور در دو حالت نيم موج و تمام موج رسم كنيد.
| صفحه نخست | لینک‌های مرتبط | نقشه سایت | حریم شخصی کاربران | حسین غفارپور